Nämforsens hällristningar

75 km från Bollsta, mot Sollefteå/Näsåker. Vid Nämforsen finns en av norra Europas största enskilda hällristningsplatser, belägna i en unik och vacker miljö vid älven och de branta niporna. 2600 hällristningar finns bevarade, de äldsta antas vara 6000 år gamla. Motiven visar att fångst-och jägarfolk bott här från stenålder till järnålder.

Se även Urkult.

rist