Ytterlännäs gamla kyrka

Kyrka 43 km från Bollsta mot Nyland. Ytterlännäs gamla kyrka är en historisk pärla i det ångermanländska jordbrukslandskapet. På somrarna tjänar den som vägkyrka och tillhandahåller både inlevelsefulla guider och hemlagat fika. Kyrkan invigdes på 1200-talet och dess äldsta föremål är en romansk ytterdörr med ett bysantinskt lejonhuvud i brons från 800-talet. Mest fascinerande är de välbevarade kalkmålningarna från slutet av 1400-talet och man ryser vid tanken på hur nära det var att kyrkan revs under mitten av 1800-talet då den nya kyrkan skulle uppföras.